Làm sao để tải về thẻ nhớ ghi video?

 Làm sao để tải về thẻ nhớ ghi video?  Nhấp vào Phát lại để kiểm tra các video đã quay trên thẻ TF và nhấn vào biểu tượng Camera ở bên phải ...

 Làm sao để tải về thẻ nhớ ghi video?

 Nhấp vào Phát lại để kiểm tra các video đã quay trên thẻ TF và nhấn vào biểu tượng Camera ở bên phải trang để ghi, nó sẽ kết thúc ghi khi bạn lặp lại nhấp vào biểu tượng.  Video sẽ lưu vào Album trên ứng dụng/điện thoại.

Related

Xử lý sự cố 5180801597386423297

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item