Đăng nhập bằng Wechat, làm thế nào để cái đặt mặt khẩu đăng nhập?

  Vào mục “Của tôi” trên App, nhấn hình ảnh đại diện vào mục “Thông tin tài khoản”, trước tiên liên kết số điện thoại, sau đó cài đặt mật kh...

Làm thế nào thay đổi mật khẩu đăng nhập App?

 1) Nếu nhớ mật khẩu đăng nhập, vào mục “Của tôi”, nhấn hình ảnh đại diện vào mục “ Thông tin tài khoản” để thay đổi mật khẩu. (2) Nếu quên ...

Đăng ký bằng số điện thoại hoặc email, không nhận được mã xác nhận

(1) Trong 24 tiếng chỉ có thể nhận được 2 tin nhắn mã xác nhận (2) Xác nhận điện thoại không mở chức năng chặn tin nhắn (3) Xác nhận mail mã...

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

index