Tại sao tôi không thể truy cập hồ sơ trên thẻ nhớ?

 Tại sao tôi không thể truy cập hồ sơ trên thẻ nhớ?  Nếu bạn không thể truy cập các bản ghi trên thẻ nhớ, vui lòng khởi động lại máy ảnh và ...

 Tại sao tôi không thể truy cập hồ sơ trên thẻ nhớ?

 Nếu bạn không thể truy cập các bản ghi trên thẻ nhớ, vui lòng khởi động lại máy ảnh và bộ định tuyến.  Ngoài ra bạn có thể định dạng thẻ nhớ để quan sát một khoảng thời gian.

Related

Xử lý sự cố 4589015832958255229

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item