Có thông báo không có thẻ nhớ mặc dù bạn lắp vào?

 Có thông báo không có thẻ nhớ mặc dù bạn lắp vào?  1. đề nghị lặp lại để lắp thẻ nhớ.  2. kiểm tra xem thẻ nhớ có hoạt động tốt không.  Lắp...

 Có thông báo không có thẻ nhớ mặc dù bạn lắp vào?

 1. đề nghị lặp lại để lắp thẻ nhớ.

 2. kiểm tra xem thẻ nhớ có hoạt động tốt không.  Lắp thẻ nhớ vào máy tính, bạn cần thay thẻ nhớ mới nếu máy tính không đọc được.


 để ý:

 1. Nên chọn thẻ nhớ mới có thương hiệu nổi tiếng, định dạng phải là Fat32, Class 4 trở lên, dung lượng lưu trữ lớn nhất không quá 128G.  Một số máy ảnh hỗ trợ định dạng exFat.

 2. Bạn cần tải phần mềm bên thứ 3 nếu trên máy tính không có tùy chọn định dạng FAT 32 khi bạn format thẻ nhớ qua máy tính.

Related

Xử lý sự cố 6487849513806437341

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item