Tại sao thanh tiến trình phát lại có màu khác nhau?

 Tại sao thanh tiến trình phát lại có màu khác nhau?  Có hai màu trên thanh tiến trình, xanh đậm và xanh nhạt.  Nó cho biết chuyển động được...

 Tại sao thanh tiến trình phát lại có màu khác nhau?

 Có hai màu trên thanh tiến trình, xanh đậm và xanh nhạt.  Nó cho biết chuyển động được ghi lại nếu có màu xanh đậm.  màu xanh nhạt nghĩa là có hồ sơ, chuyển động báo động.

Related

Xử lý sự cố 7256572857598465183

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item