Cách thực hiện nếu thiết bị không được kết nối bằng Smartlink với Android 00.46.00.33 và iOS 00.46.04.02 trở lên.

Cách thực hiện nếu thiết bị không được kết nối bằng Smartlink với Android 00.46.00.33 và iOS 00.46.04.02 trở lên. Có hai cách để giải quyết ...

Cách thực hiện nếu thiết bị không được kết nối bằng Smartlink với Android 00.46.00.33 và iOS 00.46.04.02 trở lên.
Có hai cách để giải quyết vấn đề.

Cách 1: Vui lòng thêm thiết bị bằng cách kết nối có dây.

Phương pháp 2: Đối với người dùng điện thoại Android, vui lòng tải xuống phiên bản Yoosee mới nhất (00.46.00.32) và thêm lại thiết bị. Địa chỉ tải xuống là: Tại đây - Liên kế tải xuống

Xin lưu ý: Đối với người dùng iOS không thể thêm thiết bị bằng Kết nối có dây, vui lòng nhận điện thoại Android có phiên bản Ứng dụng Yoosee: 00.46.00.32. Đăng nhập tài khoản của bạn và thêm thiết bị. Sau đó, bạn sử dụng điện thoại iOS để đăng nhập.

Related

Thiết lập ban đầu 5256238843811444540

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item