Trong quá trình thêm, sau khi nhập mật khẩu mặc định, lỗi mật khẩu nhắc điện thoại.

Trong quá trình thêm, sau khi nhập mật khẩu mặc định, lỗi mật khẩu nhắc điện thoại. 1. Nhấn nút đặt lại, đặt lại thiết bị. 2.Sau khi nghe lờ...

Trong quá trình thêm, sau khi nhập mật khẩu mặc định, lỗi mật khẩu nhắc điện thoại.
1. Nhấn nút đặt lại, đặt lại thiết bị.

2.Sau khi nghe lời nhắc thiết bị, thiết lập lại thành công, hãy cài đặt lại thiết bị. Theo giai điệu nhắc nhở để chọn cách phân phối mạng.
3.Theo thông báo để nhập mật khẩu mặc định, mật khẩu mặc định trên nhãn của thiết bị (như hình dưới đây).

Nếu bạn không thể tìm thấy mật khẩu mặc định, hãy thử riêng mật khẩu mặc định 123 123 hoặc hoặc 888888.

Related

Thiết lập ban đầu 3151076126417292666

Xem nhiều

Mới

Bình luận

Đăng nhập xác nhận

Quảng cáo

Thống kê

item